Filizi Houses

 

Filizi Houses

Design : NoDāta Architecture, Christos Gourdoukis & Xenia Papastergiou

Date: 2017-2018